Ο Διαφωτισμός

Ο 17ος και ο 18ος αιώνας είναι για την Ευρώπη η περίοδος του Απολυταρχισμού. Οι ηγεμόνες της έχουν απόλυτη εξουσία, ενώ οι πολεμικές αναμετρήσεις είναι συχνές και σκληρές. Σε μια από αυτές μάλιστα, τον Τριακονταετή Πόλεμο (1618-1648), θα χάσει τη ζωή του το 1/3 περίπου από τους κατοίκους των γερμανικών περιοχών.Όμως η Αναγέννηση, η Θρησκευτική Μεταρρύθμιση και οι Γεωγραφικές Ανακαλύψεις των προηγούμενων αιώνων εξακολουθούν να επηρεάζουν τους Ευρωπαίους:
● Στη Γαλλία, τη Ρωσία και σε άλλες χώρες προωθούνται αλλαγές με σκοπό τον σεβα­σμό στους νόμους και τον περιορισμό της βασιλικής εξουσίας.
● Στην Αγγλία, με τον «Χάρτη των Δικαιωμάτων» του 1689, ενισχύεται η εξουσία του Κοινοβουλίου σε βάρος της απόλυτης μοναρχίας.

Η μεγάλη τομή, ωστόσο, έρχεται με τον Διαφωτισμό, το σπουδαιότερο πνευματικό κίνημα στην Ευρώπη του 18ου αιώνα. Οι ιδέες του δεν επηρεάζουν μόνο τις κυρίαρ­χες ιδεολογικές τάσεις της εποχής αλλά εξακολουθούν να διαμορφώνουν τη σύγχρο­νη σκέψη.


Ο Διαφωτισμός ξεκινά από την Αγγλία, καλλιεργείται όμως κυρίως στη Γαλλία. Οι εκφρα­στές του αμφισβητούν τις προλήψεις και τις δεισιδαιμονίες και πιστεύουν ότι ο φωτισμός του ανθρώπου μέσω της παιδείας θα τον βοηθήσει να κατανοήσει τα δικαιώματά του. Οι Διαφωτιστές εναντιώνονται στη θανατική ποινή και στα βασανιστήρια, στη δουλεία και στον πόλεμο. Ο Βολτέρος μιλά για την ανεξιθρησκία, ο Ρουσό για την ελευθερία και την ισότητα, ο Λοκ και ο Μοντεσκιέ για την αξία των νόμων.

(περισσότερα αποφθέγματα βρίσκονται εδώ)

Συνέπειες του Διαφωτισμού

 1  Οι νέες αυτές ιδέες επεκτείνονται και στην επιστήμη. Μελετάται το φαινόμενο του η­λεκτρισμού και ο Βόλτα κατασκευάζει την πρώτη μπαταρία. Ο Νεύτωνας ανακαλύπτει τον νόμο της βαρύτητας, η Χημεία προοδεύει εντυπωσιακά, ενώ στην Ιατρική χρησιμοποιείται ο εμβολιασμός, για να αντιμετωπιστούν διάφορες μεταδοτικές ασθένειες και κυρίως η ευ­λογιά.

Ο Άγγλος Ισαάκ Νιούτον (Νεύτωνας στα ελληνικά) θεωρείται ο «πατέρας» της Φυσικής.

 2  Ανανεώνονται επίσης και μορφές της τέχνης όπως η λογοτεχνία και η μουσική. Γρά­φονται αξεπέραστα μυθιστορήματα (π.χ. «Ροβινσώνας Κρούσος» και «Ταξίδια του Γκιού­λιβερ»), ενώ κλασικοί συνθέτες, όπως ο Μπαχ και ο Μότσαρτ, δημιουργούν τα φημισμέ­να μουσικά έργα τους.


 3  Παράλληλα εξελίσσεται και η τεχνολογία. Σημαντικές εφευρέσεις τού 18ου αιώνα εί­ναι οι εξής:


 4  Οι ιδέες του Διαφωτισμού, τέλος, επηρεάζουν καθοριστικά τις δύο μεγάλες επαναστά­σεις του 18ου αιώνα, την Αμερικανική (1776) και τη Γαλλική (1789), καθώς και την Ελ­ληνική που θα ακολουθήσει (1821).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου