ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

                                                                                                                               

                         ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄(ΚΕΦ.1 – 8)
ΚΕΦ.1                                   
1.       Ποια περίοδος ονομάζεται Τουρκοκρατία και ποια  τα αίτια κατάκτησης της ελληνικής Χερσονήσου απ’ τους Οθωμανούς Τούρκους.
2.        Ποιες ήταν οι συνθήκες ζωής των κατακτημένων ;
3.       Πώς κατάφεραν οι υπόδουλοι Έλληνες να μην αφομοιωθούν απ’ τους κατακτητές;
4.       Ποια ήταν η τύχη των Ιόνιων νησιών ;Ποια προβλήματα αντιμετώπιζαν οι Έλληνες και πώς αντιδρούσαν;
ΚΕΦ.2
5.       Τι γνωρίζετε για τους Φαναριώτες; Ποια η θέση και ο ρόλος τους;
6.       Ποιους περιορισμούς και απαγορεύσεις επέβαλαν οι Οθωμανοί Τούρκοι στους Έλληνες; Ποιες ήταν οι σημαντικότερες διακρίσεις σε βάρος τους και ποια σκληρά μέτρα αντιμετώπισαν;
ΚΕΦ. 3
7.       Τι γνωρίζετε για τη θέση και τον ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου την εποχή εκείνη;
8.       Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι οι Οθωμανοί σεβάστηκαν τον Πατριάρχη  και την τοπική ηγεσία(προεστούς) και έδωσαν προνόμια και αρμοδιότητες; Ποια σημασία είχε για τους Έλληνες αυτή η πολιτική;
ΚΕΦ.4
9.       Τι γνωρίζετε για τα σώματα Κλεφτών στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας και ποια η δράση τους;
10.   Πώς προέκυψε ο θεσμός των Αρματολών;
ΚΕΦ.5
11.   Σε ποιες δραστηριότητες στηριζόταν η οικονομία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας; Ποιες ήταν οι συνέπειες;
12.   Ποιοι παράγοντες συνετέλεσαν στην παρακμή της Οθωμ. Αυτοκρατορίας; Ποιες ήταν οι συνέπειες;
13.   Ποιοι παράγοντες ωφέλησαν την ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας και της οικονομικής δραστηριότητας των Ελλήνων τον 18 αι. ;
ΚΕΦ. 6
14.   Τι γνωρίζετε για την μετανάστευση των Ελλήνων στο εξωτερικό  κατά την Τουρκοκρατία;
15.    Πώς δραστηριοποιήθηκαν στις νέες τους πατρίδες και ποια η προσφορά τους;
ΚΕΦ.7
16.   Ποιους ονομάζουμε δάσκαλους του Γένους; Πού δίδασκαν
 και τι πέτυχαν με το έργο τους;

17.   Τι γνωρίζετε για τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό;
18.   Ποια ήταν η ιδεολογία και το όραμα του Ρήγα Βελεστινλή;
19.   Ποιες ήταν οι ιδέες του Αδ. Κοραή  για τη γλώσσα και την παιδεία;
ΚΕΦ.8  
20.   Ποια ήταν η δράση της Ρωσίας για την απελευθέρωση των Ελλήνων;
21.   Τι γνωρίζετε για τον Λάμπρο Κατσώνη και τη δράση του;
ΚΑΛΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ!

                               

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου