Επεξεργασία του αργού πετρελαίου

Επεξεργασία πετρελαίου

Το πετρέλαιο κατά την εξόρυξή του ονομάζεται αργό πετρέλαιο και περιέχει 
πολλές προσμείξεις. Για να καθαριστεί μεταφέρεται στα διυλιστήρια, όπου 
γίνεται και η επεξεργασία του. 
Το πετρέλαιο για να μετατραπεί σε χρήσιμα προϊόντα θα πρέπει να
 διαχωριστεί σε μικρότερες ουσίες, που ονομάζονται κλάσματα του 
πετρελαίου.Για το διαχωρισμό των κλασμάτων αυτών 
χρησιμοποιούμε την αποστακτική στήλη.

 


Αυτή είναι μία στήλη που έχει "εξόδους" σε διαφορετικά μέρη βρασμού. 
Το πετρέλαιο εισάγεται, θερμαίνεται και οι ουσίες εξατμίζονται.
Ο ατμός καθώς ανεβαίνει ψηλά στη στήλη, ψύχεται. Όταν
 η θερμοκρασία σε ένα ύψος της στήλης γίνεται ίση με 
το σημείο βρασμού κάποιων ουσιών, αυτές υγροποιούνται,
 οι "έξοδοι" συλλέγουν αυτές τις ουσίες που υγροποιήθηκαν
 και τις απομακρύνουν από το υπόλοιπο μείγμα.


Η διαδικασία αυτή απομάκρυνσης και διαχωρισμού των
 κλασμάτων με κριτήριο το σημείο βρασμού 
ονομάζεται κλασματική απόσταξη.

Τα κύρια προϊόντα της απόσταξης του πετρελαίου είναι      Η διαδικασία αυτή κατά την οποία διαχωρίζονται τα κλάσματα του πετρελαίου
με κριτήριο το σημείο βρασμού ονομάζεται κλασματική απόσταξη. 
      Τα κυριότερα κλάσματα του πετρελαίου είναι το προπάνιο, το βουτάνιο,
το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, η βενζίνη, η κηροζίνη, το μαζούτ,
η παραφίνη, η άσφαλτος, τα ορυκτέλαια, κ.α.Υγραέρια (κυρίως προπάνιο, βουτάνιο)
Χρησιμοποιούνται σε καμινέτα και κουζίνες υγραερίου

Βενζίνη
Χρησιμοποιείται κυρίως στα αυτοκίνητα(καύσιμο). Η ποιότητά της 
εξαρτάται από τον αριθμό των οκτανίων(υδρογονάνθρακες που 
το μόριο τους έχει 8 άτομα άνθρακα) που έχει(όσο περισσότερα
 τόσο καλύτερη η βενζίνη)

Πετρέλαιο κίνησης-θέρμανσης-Κηροζίνη
Υγρά καύσιμα για αεροπλάνα, τρένα, τρακτέρ. Το πετρέλαιο
 θέρμανσης χρησιμοποιείται στα καλοριφέρ των σπιτιών

Μαζούτ
Κυρίως καύσιμα για πλοία και βιομηχανίες.

Ελαφρά, μεσαία και βαριά ορυκτέλαια
Χρησιμοποιούνται σαν λιπαντικά σε κινητήρες, στις βιομηχανίες
 και για παρασκευή άλλων υλικών(πλαστικά, ελαστικά κλπ)

Στερεό υπόλειμμα
(Άσφαλτος για ασφαλτόστρωση δρόμων, πίσσα και 
παραφίνες για κατασκευή κεριών)

Εικονική πραγματικότητα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου